Op deze pagina vind je alle informatie over privacy, cookies, het gebruik van deze website, mijn algemene voorwaarden en de klachtenregeling. Heb je desondanks vragen, neem dan gerust contact met mij op.


Privacyverklaring

Stacks Image 41

Omgang met informatie

Op deze website kun je lezen wat ik als therapeut doe. Om mijn werk goed te kunnen doen verzamel ik informatie en leg deze gedurende de behandelingen vast. Ik neem je privacy serieus en voldoe aan de privacy-wetgeving/AVG en zorg ervoor dat de data veilig is opgeslagen. Geen enkele technologie is 100% waterdicht maar er wordt zoveel mogelijk aan gedaan om te voldoen aan de laatste stand van de techniek om jouw privacy te beschermen.

Informatie

De volgende gegevens leg ik vast door middel van het intakeformulier en aantekeningen:

 • naam,
 • adres,
 • geboortedatum,
 • telefoonnummer, email,
 • gegevens ten behoeve van facturering (IBAN, KvK-nummer, BTW-nummer,
 • anamnese-informatie (betrekking tot gezondheid, medische en psychologische staat),
 • Informatie over de behandelingen, welke technieken er zijn gebruikt en oefeningen voor thuis.
De informatie wordt opgenomen in het cliëntendossier en niet met anderen gedeeld. Wel anonimiseer ik informatie om deze als casus te kunnen gebruiken bij intervisiegesprekken met collega's en voor onderzoek om mijn behandelingen te registeren, meten en te verbeteren (conform de wet op de Wkggz) en nieuwe methodes te ontwikkelen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere therapeuten of behandelaars, tenzij er een schriftelijke goedkeuring is, zoals bij een doorverwijzing.

Als je een vraag hebt over het privacybeleid en hoe informatie wordt vastgelegd en onderhouden, stuur dan een email aan
privacy@albertbakker.org.

Cookies

Stacks Image 39

Toestemming voor het gebruik van cookies

Om deze website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van cookies. Om jouw toestemming te krijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die je gebruikt, om toegang te krijgen tot onze website en om dit goed te documenteren, gebruiken we CookieFirst dat de cookies beheert. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com, ook wel CookieFirst genoemd.

Wanneer je deze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om de mogelijkheid te geven om toestemming van je te krijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat dan een cookie op in je browser om alleen die cookies te activeren waarvoor je toestemming hebt gegeven en om dit goed te documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf gedefinieerde bewaartermijn is verstreken, of je verzoekt om de gegevens te verwijderen. Ondanks het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Albert Bakker Cranio heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met CookieFirst. Deze overeenkomst is door de wet op de gegevensbescherming vereist, en zorgt ervoor dat gegevens van de bezoekers van deze website alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Server log bestanden

Deze website en CookieFirst verzamelen automatisch informatie en slaan deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die jouw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:
 • je toestemming of het intrekken van toestemming,
 • je geanonimiseerde IP-adres,
 • informatie over je browser,
 • informatie over het systeem waarmee je browst,
 • de datum en tijd waarop je onze website hebt bezocht,
 • de URL van de webpagina waar je jouw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt,
 • de geschatte locatie van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen,
 • een universeel unieke identificatiecode (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt.

Disclaimer

Stacks Image 43

Gebruik, inhoud en samenstelling van deze website

De informatie op deze website is geen persoonlijk behandelplan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud, noch is de eigenaar van deze website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden. Deze website wordt zorgvuldig samengesteld en beheerd door Cadenzis Media. Desondanks kan de juistheid en/of volledigheid van enige informatie die op of via deze website wordt aangeboden niet garanderen. Ook niet een foutloos of ononderbroken functioneren van deze website of dat deze website of de server vrij is van eventuele virussen of andere schadelijke elementen.

Algemene voorwaarden

Stacks Image 45

Algemene voorwaarden

Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van Albert Bakker Cranio van toepassing. Ook kun je er de algemene voorwaarden in pdf-formaat downloaden. Op het intakeformulier en de behandelingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Klachten en geschillen

Albert Bakker Cranio voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Wkggz.
Mocht je ondanks de geleverde zorg een klacht hebben over mijn dienstverlening neem dan contact met me op, zodat we er gezamenlijk uit kunnen komen. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kun je je wenden tot een geschillencommissie. Ik ben aangesloten bij de VBAG en op hun website staat de procedure als we er samen onverhoopt niet uitkomen.

Colofoon

Stacks Image 72

Deze website inclusief de content is ontwikkeld door Cadenzis Media. Voor meer informatie neem contact op per email: cadenzis@cadenzis.nl. Portretfoto’s zijn genomen door Linette Deunk van Lumenphoto en vallen onder het auteursrecht. Overige foto’s voor de website zijn gelicenseerd door iStock of Unsplash. Credits voor de foto's van Daniele Levis Pelusi , Anthony Tran. Jared Rice, Susan Wilkinson, Jan Canty, Jay Castor, Ameen Fahmy en Vyshnavi Bisani op Unsplash.Voor vragen en/of opmerkingen over deze website, kunt u een email sturen naar de beheerder van deze website: postmaster@albertbakker.org